De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de volgende begrippen:

  1. RandstadWonen BV: de rechtspersoon, hierna te noemen RandstadWonen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34105528;
  2. Opdrachtgever is degene die vraagt om een opdracht uit te voeren;
  3. Opdrachtnemer is RandstadWonen, het bedrijf dat opdrachten aanneemt;
  4. Een opdracht is een schriftelijk verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer;
  5. Contract is een getekende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.