De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 2 - Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, contracten en leveringen van diensten door opdrachtnemer.
  2. Leveringsvoorwaarden van opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen voor het aangaan van een contract.
  3. Opdrachtnemer handelt naar het beste van haar kunnen, maar opdrachtnemer kan geen resultaten garanderen.