De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 3 - Aanbiedingen

  1. Als opdrachtnemer een schriftelijke aanbieding voorbereidt en verzendt, is opdrachtgever niet verplicht deze te accepteren.
  2. Voorstellen van opdrachtnemer zijn aanbiedingen zonder verplichting en verlopen 14 dagen na dagtekening.
  3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer schriftelijk aanschrijven voor te leveren diensten.
  4. Opdrachtgever garandeert dat de aan opdrachtnemer geleverde informatie correct is en op tijd wordt geleverd.