De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 4 - Annulering

Opdrachtgever is gerechtigd om een opdracht te annuleren voordat opdrachtnemer haar activiteiten is gestart. Annulering dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld binnen 14 dagen na het tekenen van het contract. Opdrachtgever zal opdrachtnemer als volgt compenseren:

  • Beoordeling van de opdracht, maar geen goedkeuring om werkzaamheden te starten en geen werk uitgevoerd
    – Geen vergoeding
  • Beoordeling van de opdracht, goedkeuring om werkzaamheden te starten, link naar online presentatie geleverd
    – 50% van afgesproken vergoeding met een minimum van  € 500,-
  • Beoordeling van de opdracht, goedkeuring om werkzaamheden te starten, link naar online presentatie geleverd, bezichtigingen georganiseerd door opdrachtnemer, onderhandelingen gevoerd ten behoeve  van opdrachtgever,  huur kandidaat voorgesteld aan opdrachtgever – 100 % van afgesproken vergoeding.