De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 6 - Tariefwijziging

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd om tarieven te wijzigen na het ondertekenen van het contract in elk van de volgende situaties: verhoging van de salariskosten, overheidsheffingen voor sociale zekerheid, wijzigingen in overheidsprocedures die het werk van de opdrachtnemer beïnvloeden of in het algemeen in elke situatie die vergelijkbaar is aan de eerder genoemde omstandigheden.
  2. Opdrachtgever is gerechtigd om het contract binnen 90 dagen schriftelijk te beëindigen als de tariefverhoging meer bedraagt dan 10 % van de totale opdracht.