De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 10 - Overmacht

  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die buiten haar macht zijn of waren.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken te wijten aan afwezen verblijfsvergunningen of werkvergunningen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  3. In geval van gebreken zoals bedoeld in artikel 10a en zulke gebreken kunnen niet worden verholpen binnen een redelijke periode, is het opdrachtnemer toegestaan om het contract schriftelijk te beëindigen, zonder de verplichting om compensatie te betalen voor de schade. Opdrachtnemer heeft recht op een compensatie zoals naar verwezen in artikel 4.