De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 11 - Wetgeving

Op het contract tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortkomend uit dit contract of een opdracht zullen worden beoordeeld door de Rechtbank van Haarlem.