De Algemene Voorwaarden van RandstadWonen BV zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en gelden volgens de Nederlandse wet.

Artikel 8 - Gedragsregels

  1. Opdrachtnemer handelt altijd in het belang van de opdrachtgever en zal diensten uitvoeren volgens contractdetails.
  2. Opdrachtnemer zal opdrachtgevers gelden vasthouden op een aangewezen derdengeldenrekening en zal duidelijke administratie voeren over deze rekening.
  3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie vertrouwelijk behandelen, gebruikmakend van zoveel zorgvuldigheid als nodig is om oneigenlijk gebruik of openbaring tegen te gaan.
  4. Opdrachtnemer noch haar werknemers en / of consultanten accepteren enige compensatie of andere stimulansen aangeboden door derden als gevolg van een transactie ondernomen namens opdrachtgever zonder kennis en instemming vooraf door opdrachtgever.