Serious Request 2014

Geplaatst op 17 december 2014 door RandstadWonen

Serious Request 2014 en het Rode Kruis werken ieder jaar samen om de aandacht te vestigen op een goed doel. Dit jaar zijn dat de meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van sexueel misbruik in oorlogs- en conflictgebieden. Het Rode Kruis helpt deze meisjes en vrouwen om hun leven opnieuw op te bouwen. Elk jaar in de week voor Kerst kiezen ze een andere stad om dit evenement te organiseren. Dit jaar is de keuze gevallen op Haarlem.

Drie DJ's worden zes dagen lang opgesloten in een glazen huis terwijl ze continue muziek draaien en niets eten, maar leven op sappen en water. Dit staat symbool voor het lijden van mensen over de hele wereld. Dus van 18 tot en met 25 december vindt dit plaats op de Grote Markt in Haarlem en daarom zullen er ook enkele wijzigingen zijn met betrekking tot parkeren, toegang van het centrum en in het algemeen zal het heel druk zijn!! Daarentegen, het is voor een goed doel! RandstadWonen doet ook zijn deel om geld op te halen voor dit evenement. Voel je vrij om even langs te komen op ons kantoor op de Kruisweg om te zien wat we doen. Vergeet niet gul te doneren!

Lees meer blogberichten