II Privacy beleid

Artikel 1

 1. Door gebruik te maken van RandstadWonen.nl of RandstadWonen.com en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens.

Artikel 2

 1. U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. 
 2. Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
  1. gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
  2. aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
  3. gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
  4. gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
 3. Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers. De gegevens die RandstadWonen in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door RandstadWonen vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van RandstadWonen die door middel van een melding informatie aan RandstadWonen of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de RandstadWonen website.

Artikel 3

 1. U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:
  1. om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
  2. om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven;
  3. om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  4. om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten en de diensten van ondernemingen die onderdeel uitmaken van RandstadWonen, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  5. om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.
 2. Wij kunnen sign-on diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website RandstadWonen.nl of RandstadWonen.com, of gerelateerde websites. We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw RandstadWonen account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenkomst met deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder art. 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met
  1. ondernemingen gerelateerd aan RandstadWonen om gezamenlijk content en diensten te leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om te helpen bij besluitvorming over producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie. RandstadWonen zal deze informatie uitsluitend gebruiken om u marketingberichten te sturen wanneer u zelf om diensten heeft gevraagd, en zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
  2. dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van RandstadWonen.
  3. bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.
  4. andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met RandstadWonen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
  5. ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
 4. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
  1. indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  3. indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 5. Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.
 6. Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Wij raden u sterk aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.
 7. Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

Artikel 4

 1. U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van RandstadWonen die interessant voor u zouden kunnen zijn.
 2. Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 3. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Artikel 5

 1. Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

Artikel 6

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw ‘RandstadWonen’ account. 
 2. Wanneer u reageert of iets openbaar plaatst, zult u uw bericht mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen.
 3. Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen; dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden.

Artikel 7

 1. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.
 2. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Artikel 8

 1. Wij tolereren geen misbruik van onze Website.
 2. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van RandstadWonen.nl of RandstadWonen.com toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 3. Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of
  illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.


Artikel 9

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen.
 2. RandstadWonen heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.